Diensten

Goede en betrouwbare informatievoorziening die uw bedrijfsprocessen efficiënt ondersteunt, is van groot belang voor uw organisatie. Wij hebben de expertise en leveren de diensten om die voorziening, dan wel onderdelen daarvan, te realiseren, te exploiteren en in stand te houden.

Bij het ontwikkelen en actueel houden van uw informatievoorziening, kunnen wij onder meer het volgende voor u doen:
• Strategisch ICT-advies
• Opstellen van informatie- en automatiseringsplannen.
• Opstellen van programma- en projectplannen.
Outsourcing.
IT-Governance.
• Product- en leverancierselecties.
• Contractering.
• Projectbegeleiding
• Coaching
• Kosten/baten analyses
• Uitvoeren van audits.


Voor alle duidelijkheid: U kunt bij ons dus geen producten als computers, netwerken of applicaties kopen. Wij adviseren u volstrekt onafhankelijk over de voor uw situatie beste oplossing.