Bedrijfsprofiel

Bij ICT projecten is vaak slechts het topje van de ijsberg zichtbaar. Het is dan ook niet voor niets dat veel van deze trajecten vastlopen. Partijen werken langs elkaar heen, verwachtingen lopen uiteen en maar al te vaak heeft niet één partij het volledige overzicht.

PS advies heeft dit overzicht wel
Wij zijn in staat om ICT-vraagstukken in hun volledige omvang en 'onder de oppervlakte' te bekijken, hier gedegen analyses op los te laten en concrete oplossingen aan te reiken. Het is ook vanwege dit overzicht dat wij de juiste expertise op het juiste moment kunnen inschakelen, of dat nu intern is of extern. En zonodig kunnen wij partijen bij elkaar brengen en met elkaar laten samenwerken.

Wij zijn de communicerende schakel tussen u en uw leverancier
Wij nemen desgewenst de volledige verantwoordelijkheid voor een traject en zorgen ervoor dat leveranciers uw verwachtingen ook daadwerkelijk waarmaken. Wij spreken én de taal van de opdrachtgever, én de taal van de leverancier. Wij weten als geen ander wat het is om uw wensen op ICT-gebied te vertalen naar technische mogelijkheden. En vice versa.

Advies uitbrengen is één, waarmaken is twee
Wij zijn te allen tijde bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken en onze adviezen ten uitvoer te brengen. Hierbij staan begrippen als 'samenwerking' en 'heldere communicatie' centraal. Tijdens de implementatie van ons advies streven wij er naar u en uw medewerkers nauw bij het traject te betrekken. Hierdoor vindt kennisoverdracht plaats die ook na beëindiging van onze werkzaamheden van grote waarde is voor uw organisatie.

Van meet af aan, of halverwege instappen
U kunt PS advies in feite op twee manieren inschakelen: van A tot Z of halverwege een al bestaand traject. We hebben ruime ervaring met het analyseren van de ICT-behoefte. We kunnen hierover advies uitbrengen en dit advies tevens implementeren. U kunt ervoor kiezen dit hele traject aan ons over te laten. Maar ook helpen we graag op onderdelen van uw programma of projecten waar aan specifieke kennis, vaardigheden of ervaring, dan wel simpelweg aan extra capaciteit behoefte is. Niet zelden tenslotte worden we ingeschakeld op een moment dat een ICT-project volledig is vastgelopen. Wij zijn er dan om de kar weer vlot te trekken. Ook hiermee hebben we ruime ervaring opgedaan.

Iedere organisatie is uniek, ICT-opdrachten zijn dat doorgaans beslist niet
Hoewel wij bij aanvang van een opdracht vanzelfsprekend weinig weten van uw bedrijf, is dit ogenschijnlijke nadeel vaak juist een voordeel. Wij werpen een frisse blik op uw organisatie en uw ICT-vraagstukken, en kunnen hierdoor snel tot de kern doordringen. En hoewel iedere organisatie uniek is, zijn ICT-opdrachten dat doorgaans beslist niet.